RÄKNEEXEMPEL

Woodsafe behandling ger alltid 4sidors brandskydd till samma pris medan brandmålning vanligtvis debiteras per m2 och kalkylator måste ta detta i beaktning vid upphandling. Nedan presenteras prisexempel för Woodsafe brandimpregnering i relation till brandskyddsmålning. Prisexemplet beräknas utifrån täckande bredd 1000 mm till ett generellt pris på 150kr per m2, och prisjämförelsen presenteras i kronor per löpmeter. 
 
Observera att priset (150kr/m2) inte avspeglar marknadspriser, som kan variera beroende på leverantör och träslag. Prisexempel avser enbart brandskydd, inte produkten.

Brandskydd av Interiör träpanel 22x70mm

Interiör träpanel 22x70mm SLÄT VÄGG
Krav 1 sida behandling
GLESPANEL UTAN LUFTSPALT
Krav 3 sidor behandling
GLESPANEL MED LUFTSPALT
Krav 4 sidor behandling
Woodsafe 10,50kr per löpmeter 10,50kr per löpmeter 10,50kr per löpmeter
Brandskyddsmålning 10,50kr per löpmeter 17,10kr per löpmeter
(cirka 60% dyrare val)
27,60kr per löpmeter
(cirka 160% dyrare val)

Brandskydd av Exteriör träpanel 22x145mmm

Exteriör fasadpanel 21x145mm
SLÄT VÄGG
Krav 1 sida behandling
KRAV PÅ BRANDSKYDD I LUFT SPALT
Krav 3 sidor behandling
SAMTLIGA SIDOR EXPONERADE
Krav 4 sidor behandling
Woodsafe 21,77kr per löpmeter 21,77kr per löpmeter 21,77kr per löpmeter
Brandskyddsmålning 21,77kr per löpmeter 43,54kr per löpmeter
(100% dyrare val)
49,85kr per löpmeter
(cirka 130% dyrare val)