SUPPORT: BYGGENTREPRENÖR

I din roll som byggare/entreprenör bär du ansvar för att använda certifierade produkter. Brandskydd är säkerhet, och skall upphandlas på seriösa grunder enligt de lagkrav som ställs på produktens prestanda. Brandskydd är en kostnad, men för den sakens skull kan nedströmsanvändaren inte ta genvägen att använda produkter som är billiga på bekostnad av att inte vara certifierade för användning. Ingen byggare skulle t.ex. chansa på att använda ”för lågt hållfasthetsklassade takstolar” eller ”anlita icke godkänd el-behörighet” eller ”anlita icke godkänd våtrumsanläggare”.

I takt med ökad efterfrågan av träprodukter som beklädnad, fasad och dekorativt material, så ökar kraven på byggentreprenörers kunskap och medvetenhet kring brandskydd. Ökat krav på brandskydd ställer högre krav på dig som byggare att känna till de regler som berör träprodukters egenskaper mot brand. Vad är egentligen B-s1,d0? En kombination på papper, ett lågt pris eller en produkt som uppfyller såväl nationella byggregler enligt bygglagstiftningen samt EUs byggproduktförordning med krav på CE-märkning.

Broschyr

System för dokumentkontroll

Vi vet att du tycker brandskyddat trä är krångligt    

Vi tror oss veta att du tycker brandskyddat trä är krångligt. Det är därför vi rekommenderar dig som byggare att använda Bilaga E och Bilaga C för att underlätta jämförande av olika produkters egenskaper, kvalitetssystem med mera. Kontakta vår support eller Woodsafes premiumpartners för korrekt upphandling och bästa möjliga support. Våra partners ger dig problemfritt överlämnande av brandskyddade trävaror till byggprojektet till din uppdragsgivare/beställare.   

”Enklaste sättet att lyckas i ett projekt är att göra rätt från början, inte att rätta till felaktiga beslut”

Premium Partners

Konsten att välja fabrikat/leverantör    

Grundläggande är självklart att brandklassen måste uppfyllas och vara certifierad enligt EUs byggproduktförordning 305/2011. Men en brandklass på ett dokument innebär inte att produkten med självklarhet är lämplig att använda. Trä är ett levande material med unika egenskaper och förmåga att kunna brandsäkras. Beroende på ditt behov av applikation måste du ta hänsyn till mer än bara brandklassen. Självklart finns det fler produkter än Woodsafes på marknaden. Frågan du bör ställa dig är varför en produkt är certifierad och en annan inte, varför en produkt är dyrare än en annan, och så vidare. Woodsafes servicetjänst att brandimpregnera trä omfattas av ett utbud certifierade produkter/tjänster enligt lag och förordning, och som omfattar mer än 100 kombinationer av träslag, brandklass, ytbehandling med mera. Vi vet vad som gäller, och vi hjälper dig mer än gärna. 

Enklaste sättet att lyckas i ett projekt är att göra rätt från början, inte att rätta till felaktiga beslut!