VÅR TEKNIK

Tillverkningsprocess

Industriellt certifierad brandimpregnering via vakuumtryckimpregneringsprocess av massivt trä och plywood. Våra tjänster omfattas av Typgodkännande bevis, CE certifiering enligt CPR 305/2011 och lyder under tredjeplats tillverkningskontroll av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (0402).

Fördelar

Woodsafe impregnerat trämaterial har brandegenskaper i sig självt. Detta innebär att trämaterialet uppfyller prestandakraven som ytskikt, beklädnad och fasadbeklädnad för flervåningshus. Brandskyddsegenskaper återfinns djupgående i materialet och på samtliga sidor, vilket medger montering med luftspalt, glesmontering, perforering m.m. Aktuell prestanda i relation till träslag presenteras i särskild tabell och certifikat.

Vår Fabrik

All impregnering sker i egen fabrik belägen i Västerås. Våra resurser består av två industriellt styrda vakuumtryckkammare, vilket är den enda processteknik som enligt träskyddsbranschen garanterar kvalitativ långvarig prestanda. Fixering av brandskyddsmedel och reglering av fukt sker i fyra speciellt utvecklade torkkammare.

Räkneexempel

Du känner väl till att brandkraven omfattar produkten i sin helhet, det vill säga samtliga sidor. Inte en, två eller tre sidor som många tror, framförallt i samband med upphandling då pris ofta avgör val av produkt. Genom att välja Woodsafe får du alltid en fyra-sidors brandsäker träprodukt. Vid kalkylering skall annan metod/utförande jämföras med priset av fyra-sidors brandskydd och inget krav på förnyelse av brandskyddsmedel. 

VÅRA IMPREGNERINGSALTERNATIV

Woodsafe Exterior® Fire-X™

Woodsafe Exterior® Fire-X™ brandskyddsimpregnering är unik på alla sätt. Woodsafe Exterior® Fire-X™ ger dig som arkitekt frihet att skapa och nedströmsanvändare rätt förutsättning att använda olika träslag i exteriör och fuktig miljö, helt utan krav på annan skyddande beläggning såsom täckande fasadfärg. Woodsafe Exterior® Fire-X™ ger en permanent vattenfast brandimpregnering som tillåter träet åldras naturligt som med fördel kan användas som träfasad, som beklädnad i loftgångar, vindsutrymmen, yttertak, undertak, skärmtak, under jord (t.ex. gruvmiljö), offshore m.m. LÄS MER


Woodsafe FirePRO™

Woodsafes standard brandskyddsimpregnering för exteriör och interiöra applikationer. Woodsafe FirePRO™ ¨-impregnerat material av massivt trä och plywood kan ytbehandlas med flertalet olika system, t.ex. lack, lasyr och täckfärg, utan att förlora prestanda såsom B-s1,d0. Woodsafe FirePRO™ kan med fördel användas i flervånings träfasad och loftgångar som skall målas, vägg och takbeklädnad inomhus, konstruktion, applikationer för akustik (t.ex. glespanel, perforerad plywood, emballage, offshore, tåg, lastbilar m.m). LÄS MER

ÅTERFÖRSÄLJARE

Woodsafe Timber Protection säljer själva inte trävaror eller brandimpregnerade trävaror. Försäljning sker via premium partners och återförsäljare. Våra tjänster är lego-impregneringstjänster till träindustrins aktörer, och våra tjänsters tillgänglighet presenteras på Återförsäljare. Woodsafe-impregnerade träslag och plywood är inte lagervara och leveranstider kan därmed variera över säsong, men även beroende på vilket träslag och vilken kvalitet som efterfrågas. Viss omfattning av plywood finns som lagervara hos premium partners.

våra senaste projekt

KALLHÄLL TRAIN STATION

Sweden

see more

S-Huset

Sweden

see more

ASPÖ GÅRD

Sweden

see more

MESANSEGLET

Sweden

see more

diskutera med våra experter? våra experter är här.

BEHÖRIG ATT TILLVERKA BRANDSKYDDAT TRÄ

VÅR KVALITE, -OCH LEDNINGSSYTEM

Woodsafe Timber Protection förädlar träprodukter till branschens aktörer och vi följer upp hela vår verksamhet enligt ledningssystem ISO 9001 (Nr.5829) som är certifierad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

VÅRA CERTIFIKAT

Woodsafe Timber Protection är behörig tillverkare genom certifiering av våra tjänster att förädla träprodukters träets egna egenskaper mot brand och tillhandahålla slutprodukten på marknaden. Certifieringen omfattar bl.a. EUs Bygg-produktförordning 305/2011, EN14915 samt EN13986.

LIKVÄRDIG PRODUKT

I bygghandlingar beskrivs ofta fabrikat och prestanda med tillägget (eller likvärdig produkt). Det är viktigt att förstå att likvärdig produkt inte är B-s1,d0 såsom provningsresultat. Med likvärdig produkt menas att prestanda och tillverkaren skall inneha certifikat/certifiering av hela tillverkningskedjan.

BILAGA E

Dessa bilagor är ett fantastiskt verktyg för dig som vill dokument kontrollera ett fabrikat och en tillverkares prestanda och certifiering. Bilaga E handlar om hela produkten och tillverkarens certifiering medan Bilaga C endast berör tillverkarens behörighet.

SUPPORT

Arkitekt
Woodsafe helpdesk till dig som arkitekt Läs mer

För entreprenörer
Woodsafe helpdesk till dig som entreprenörer. Läs mer

Brandkonsult
Support till sakkunnig brandkonsult. Läs mer

Förläsning
Vi har mångårig erfarenhet av brandskydd av trämaterial. Läs mer

DEBATT & ARTIKLAR

Det råder förvirring på marknaden gällande brandimpregnering.

OM BRANDSKYDDAT TRÄ

Read more
3

Woodsafe slutprodukter är inte klassade som miljö- eller hälsofarlig.

Miljö och hälsa

Read more
0

Det är inte längre frivilligt att CE märka träprodukter.

EU Byggproduktförordning

Read more
0

LÄMNA eTT mEDDALANDE

Kontaktinformation
Kontakta oss gärna för mer information om Woodsafes sortiment av brandskyddat trä. 
 Leverans & besöks adress (öppet för lastning 07.00-15.45, Övriga tider ring oss) Woodsafe Timber Protection AB, Brandövningsplats Tillbergaleden, 725 95 Västerås. 
Koordinater 
WGS 84 (lat, lon):N 59° 39.580', E 16° 37.260' 
WGS 84 decimal (lat, lon):59.65966, 16.62100 
RT90:6615807, 1545991 
SWEREF99: 6614625, 591337 

MEDLEMSKAP, CERTIFIERING, VÄRDERING

Nedan presenteras Woodsafe Timber Protection medlemskap i organisationer, vår certifiering och kreditbetyg.