ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Din vision och önskemål att använda trä och plywood i offentliga byggnader, höga träfasader och inom flertalet andra områden, kan förverkligas genom att din leverantör av träprodukter anlitar Woodsafes servicetjänster via våra premium partners och/eller återförsäljare.
Utmärkta användningsområden
 • Modulbyggande 
 • Vägg och takbeklädnad
 • Akustikpanel/plywood
 • Akustikpanel/glespanel i massivt trä 
 • Konstruktion, skärmtak, påbyggnad 
 • Fasadbeklädnad 
 • Inredning t.ex. förvaringsskåp
 • Fordonsinredning t.ex. båt, flyg, lastbil
 • Emballage 
 • Byggnadsställningar 
 • Vindsutrymmen 
 • Brandavskiljande konstruktioner 
Utmärkta exempel på installationer
 • Sjukhus och övriga vårdinrättningar
 • Skolor, gymnasier, högskolor
 • Sport & Idrottsanläggningar, multiarenor
 • Korridorer, utrymningsvägar
 • Flervåningshus med träfasad
 • Flervåningshus med loftgång
 • Hörsal, mötes- och konferensrum
 • Konsert & musiksal, aula
 • Offentliga byggnader t.ex. rättscentrum, kommunhus, tågstationer
 • Handelshus t.ex. gallerior, köpcentrum, butiksinredningar
 • Hotell, vandrarhem, boendeanläggningar, byggmoduler
 • Offentliga byggnader t.ex. kommunhus, huvudkontor.