CERTIFIERING - WOODSAFE FIREPRO™

Woodsafe Timber Protections förädlings- och tillverkningsprocess av massivt trä är certifierad enligt harmoniserad produktstandard EN14915:2013 och EN13986:2004 (Europakommissionens byggproduktförordning 305/2011 enligt AVCP system 1, -Annex ZA). Prestandadeklaration (DoP) finns tillgänglig med certifierande dokumentreferens SC0268-09, SC0243-09, samt certifierad enligt BBR Plan -och Bygglagen (SFS 2010:900) med certifierande dokumentreferens TG0268-08.

Certifikat

Nedanstående tabell ger en förenklad översikt. Fler kombinationer finns, bland annat dimension, substrat, ytbehandling, bearbetning m.m.

TABLE

Träslag

Prestanda

Tunnaste tjocklek

Certifierande dokumentreferens

Furu

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Furu

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Furu

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Gran

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Gran

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Gran

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Gran

SP-Fire 105

21mm

TG0263-08.

Gran + 2komp lack

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Gran + Vattenburen färg

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Ek

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Ek

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Ek

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Ek + hårdvaxolja

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Sibirisk lärk

B-s1,d0

21mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Sibirisk lärk

K210/B-s1,d0

21mm

TG0263-08.

Sibirisk lärk

K110/B-s1,d0

21mm

TG0263-08.

Red Western Cedar

B-s1,d0

19mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Red Western Cedar

K210/B-s1,d0

19mm

TG0263-08.

Red Western Cedar

K110/B-s1,d0

19mm

TG0263-08.

Poppel

B-s1,d0

15mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Poppel

K210/B-s1,d0

15mm

TG0263-08.

Poppel

K110/B-s1,d0

15mm

TG0263-08.

Lönn

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Lönn

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Lönn

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Björk

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Björk

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Björk

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Asp

B-s1,d0

21mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Asp

K210/B-s1,d0

21mm

TG0263-08.

Asp

K110/B-s1,d0

21mm

TG0263-08.

Värmebehandlad furu

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Värmebehandlad furu

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Värmebehandlad furu

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Ask

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Ask

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Ask

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Ask, glespanel

B-s1,d0

21mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Ask + 2komp lack

B-s1,d0

12mm

SC0243-09, EN14915:2013.

Plywood

Prestanda

Tunnaste tjocklek

Certifierande dokumentreferens

Gran

B-s1,d0

12mm

SC0268-09, EN13986:2004

Gran

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Gran

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Furu

B-s1,d0

12mm

SC0268-09, EN13986:2004

Furu

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Furu

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Björk

B-s1,d0

6mm

SC0268-09, EN13986:2004

Björk

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Björk

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Björk, Perforerad

B-s1,d0

12mm

SC0268-09, EN13986:2004

Poppel

B-s1,d0

5,5mm

SC0268-09, EN13986:2004

Poppel

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Poppel

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Fuma

B-s1,d0

25mm

SC0268-09, EN13986:2004

Fuma

K210/B-s1,d0

25mm

TG0263-08.

Fuma

K110/B-s1,d0

25mm

TG0263-08.

Abachi

B-s1,d0

25mm

SC0268-09, EN13986:2004

Abachi

K210/B-s1,d0

25mm

TG0263-08.

Abachi

K110/B-s1,d0

25mm

TG0263-08.

Mahogany

B-s1,d0

12mm

SC0268-09, EN13986:2004

Mahogany

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Mahogany

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Luana

B-s1,d0

12mm

SC0268-09, EN13986:2004

Luana

K210/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Luana

K110/B-s1,d0

12mm

TG0263-08.

Gran, IMO

 

4 - 28mm

 

Björk, IMO

 

4 - 28mm

 

Poppel, IMO

 

4 - 28mm