EU Byggproduktförordning

Nu är det lag på certifiering.

Nu Är Det Lag På Certifiering.

Det Är Inte Längre Frivilligt Att CE Märka Träprodukter. 1juli 2013 Trädde Ny EU Lag I Kraft Och Ställer Obligatoriskt CE Märkning På Träprodukter EN13915, EN13986.

EU Byggproduktförordning CPR 305/2011

-ställer höga krav på dig oavsett du är beställare, säljande grossist eller tillverkare. Alla har ansvar att inom sitt ansvarsområde säkerställa att prestanda uppfylls. Du kan inte skjuta från dig ditt ansvar med hänvisning till vad säljare eller tillverkare berättade för dig. Du skall alltid kräva dokumentation.
Kom ihåg - det är rätt dokumentation du skall ha, inte felaktig t.ex enskilda brandprov mm.

  • CE märkning - certifiering enligt EN14915, EN13986.
  • Ändrade egenskaper = kontrollsystem enligt Annex ZA.
  • I övriga fall t.ex. K210/B-s1,d0 eller SP-Fire 105 gäller Typgodkännandebevis.
Dessa Certiferingar Skall Alltid Säkerställas Genom:

Tillverkningskontroll av tredjepart t.ex. SP. DBI. Sintef etc.

Det råder delade meningar om dessa märkningar kvalitetsäkring. Vissa påstår att CE märkningen endast är en självdeklarerad prestanda och att typgodkännande är ett godkännande och bevis på att produkter uppfyller svesnk bygglagstiftning. Rätt information är att både CE märkning och typgodkännande är likvärdiga när det gäller brandskydd av trä, och materialförändrande egenskaper av trä.

CE-märkningen är en gemensam europeisk märkning som i princip innebär en kvalitetssäkrad innehållsförteckning, men när det kommer den situationen att man förändrar ett materials egenskaper såsom Woodsafe brandskyddsimpregnering, så omfattas även CE märkningen av Annez ZA kontrollsystem 1, det högst ställda kontrollsystemet i standarden. Detta innebär att produktens kvalitetssäkras och granskas på samma kriterier som typgodkännande.

OBS: CE-märkning inom kriterierna brandskyddat trä med materialförbättrande egenskaper mot brand kan enbart utfärdas av ackrediterad notified body t.ex. SP. Detta innebär att självdeklaration som intygar att tillverkningen uppfyller harmoniserad produktstandard inte är giltig dokumentation när träprodukten omfattas av regler mot brand.

Under lång tid har Woodsafe poängterat vikten att byggherren eller inköpare använder sig av produkter som uppfyller kraven mot brand - på samma villkor och under rätt förutsättning. En produkt som påvisar brandprov eller klassifikationsrapport, kan aldrig accepteras utifrån gällande bygglagstiftning. Sådant val av produkt, utan certifering, är byggherrens och inköpares ansvar att helt och hållet garantera funktionsdugliga egenskaper.

Nedan Är Exempel På Lag, Föreskrift Och Förordning Som Reglerar Användandet Av Trä:

  • SFS 2010:900
  • Boverkets BBR
  • EU:s CPR 305/2011
  • Annex ZA
  • Med flera

Genom att använda Woodsafe brandskyddat trä så väljer ni träprodukter som uppfyller samtliga relevanta krav enligt ovan. Förändringar i lag och föreskrift bevakas fortlöpande av Woodsafe och kompletteras vid behov.

Popular post

1
Låg kunskap om...
1
Woodsafe utsett...
1
1