FAQ

Q: Är klassifikationsrapport är samma som certifiering av produkt? 

A: Svaret är Nej. I branschen förekommer övertro att billiga produkter vars dokumentation enbart är brandprov eller klassifikationsrapport, utgör samma kvalitet som certifierad slutprodukt! – Detta är helt felaktig information.

Q: Kan en brandskyddsfärg utgöra tändskyddande beklädnad?

A: Svaret är Nej. Ett skikt av färg på en träpanel i brandklass D-s2,d0 innebär att färgen har funktion som ytskikt, inte en beklädnad. Färgen appliceras på ytan och ger inte träet i sig självt förbättrade egenskaper mot brand, såsom den uppgift en tändskyddande beklädnad har.

diskutera med våra experter? våra experter är här.