FINANSIELL INFORMATION

Woodsafe Timber Protection AB (556630-5321) är ett helägt bolag av grundare Thomas Bengtsson. Bolaget är diplomerad innehavare av högsta kreditbetyg AAA och värderingsrating VVV. Året 2015 avspeglas i bolagets mest händelserika år med flertalet egna byggprojekt och driftsättning av fler impregneringsresurser. Bolaget har under flertalet år haft kraftig tillväxt med god ekonomisk utveckling, som 2015 avspeglas i: soliditet på 34,85% (42,41%), kassalikviditet 60,06% (123,17%), vinstmarginal 21,46% (19,68%), EBIT 5 695 TKR (4010 TKR), Tillgångar 399 73TKR (27 574 TKR).

Källa: http://www.allabolag.se/5566305321/bokslut

Leverans & besöksadress 

(öppet för lastning 07.00-15.45, Övriga tider ring oss) 
Woodsafe Timber Protection AB
Brandövningsplats Tillbergaleden
725 95 Västerås. 

Post & fakturaadress 

Woodsafe Timber Protection AB, 
Box 1153, 
72129 Västerås. 
Sverige. 
Telefon: +46 (0) 21-14 72 73

Betalningsinformation    

WOODSAFE TIMBER PROTECTION AB, 
Box 1153,
72129 Västerås
SWEDEN 
Tel:+46(0)21 147273 +46 (0)707 420420 
Organisationsnummer: 556630-5321 VAT Nummer: SE556630532101
EORI Nummer: SE5566305321 

Inköp och beställningsvillkor

Fakturor skall alltid märkas med vårt projektnummer eller beställningsnummer, fakturor skall skickas till Woodsafe Timber Protection Box 1153 721 29 Västerås. 
Betalning 30dagar netto. Specialpris 10dagar netto.
Ränta enligt dröjsmålslagen, både fakturor och leverantörsfaktura.  
Felaktigt utställda fakturor t.ex. felaktig adress, inköpsreferens saknas, -returneras till avsändare.   

Woodsafe tjänster och leverans enligt följande villkor: 
  • IncoTerms 2010 EXXW.
  • Garantiföreskrift GRT 2016. 
  • Woodsafes åtagande och reservationer följer våra faktablad och appendix

diskutera med våra experter? våra experter är här.