FÖRDELAR

Woodsafe impregnerat trämaterial har brandegenskaper i sig självt. Detta innebär att trämaterialet uppfyller prestandakraven som ytskikt, beklädnad och fasadbeklädnad för flervåningshus. Brandskyddsegenskaperna återfinns djupgående i materialet och på samtliga sidor, vilket medger montering med luftspalt, glesmontering, perforering m.m. Aktuell prestanda i relation till träslag presenteras i särskild tabell och certifikat.

Fördelar: 
  • Trämaterialet är själva brandskyddet.
  • Samtliga sidor har brandskyddande egenskap.
  • Oförändrad struktur, känsla och karaktär.
  • Tål träets naturliga rörelser.
  • Interiört och Exteriört användningsområde.