MATERIALALTERNATIV

Woodsafes förädlingstjänser av massivt trä och plywood ger dig som arkitekt, beställare och entreprenör rätt förutsättning att nyttja olika träslags unika egenskaper, och samtidigt uppfylla lagkraven på certifierad prestanda mot brand. Brandimpregnering av trämaterial är inte en träskyddsbehandling mot röta, det är en förädling av träets egenskaper mot brand. Under processen påverkas materialet, och naturliga egenskaper som kåda, hartser, vridningar, garvsyra i vissa träslag kan eventuellt förekomma. Det är viktigt att du som användare rådgör med våra partners innan upphandling för bästa möjliga resultat.

Exempel på träslag och plywood som Woodsafe förädlar till certifierad prestanda är massivt trä av Gran, Furu, Ek, Lönn, Björk, Ceder, Lärk, Poppel, Ask, Thermowood och Plywood av Björk, Furu, Poppel, Gran, Mahogny, Luan med flera.