MEDIA

Samtlig information och bilder på Woodsafe Timber Protections hemsida, och i all dokumentation, omfattas av copyright till Woodsafe Timber Protection, -Thomas Bengtsson. Vid intresse kan referensbilder och logotype användas efter att Woodsafe Timber Protection tillfrågats och gett skriftligt godkännande. Missbruk av text och bilder kommer anmälas enligt upphovsrättslagen.  

Vid användande av Woodsafes logotype skall alltid originalfärg användas. Storleksförhållande på logotype får inte ändras. Vid användande av våra bildreferenser skall alltid Woodsafe anges som referens. Woodsafe ® är registrerat varumärke i hela Europa tillhörande Woodsafe Timber Protection AB/Thomas Bengtsson.