MER fAKTA oM VÅRT DAGLIGA ARBETE OCH TILLSTÅND FÖR TILLVERKNING


ISO 14001    

Woodsafe Timber Protection innehar ISO 14001-certifikat för systematiskt hållbart miljöarbete.

Avfallshantering på Fågelbacken 

Woodsafe Timber Protection har fullständigt avtal med Vafab AB för hantering av företagets totala avfallshantering, inkluderat farligt avfall m.m. 

Miljö & Hälsoskyddsförvaltningen 

Woodsafe Timber Protection innehar tillstånd för sin verksamhet. Myndighet för inspektion och delegerad myndighet för Länsstyrelsen i Västmanland inspektioner är Västerås stad, Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen.  

Krishantering 

Woodsafe Timber Protection har hanteringsplan och beredskap för krissituation på arbetsplats. Akuta krissituationer har även beredskap enligt avtal med bl.a. Relita AB, Vafab AB. 

Reach

Woodsafe Timber Protection deklarerar förädlad produkts egenskaper på prestandadeklaration enligt förordningen, -Byggproduktförordningen 305/2011, Annex ZA kravkriterier för prestandadeklaration. Brandskyddsmedlen Woodsafe Timber Protection används enbart under industriella förhållanden och saluförs inte som separat produkt. 

diskutera med våra experter? våra experter är här.