Låg kunskap om beständighet hos brandskyddat trä öppnar marknaden för oseriösa aktörer

Kunskapen är låg, säger Jörgen Geel på Södra Wood A/S i Danmark.

Fotograf: Sidsel Clement


Brandskyddsmedel som lakas ur utomhus eller i fuktig miljö gör att panelen kan börja brinna. Ändå används medlen. Kunskapen är låg, säger Jörgen Geel på Södra Wood A/S i Danmark. Det öppnar upp för oseriösa aktörer som inte tar någon hänsyn till gällande lagar och regler.

 

Marknaden för brandskyddat trä växer. Det öppnar upp för oseriösa aktörer som säljer brandskyddat trä som inte är beständigt. Företag som inte bryr sig om att dokumentera produktens egenskaper och utan skrupler marknadsför dem.
 
- Det finns alltför många produkter som inte är lagliga att använda eftersom de inte uppfyller skall-krav på dokumentation och certifiering, säger Jörgen Geel på danska Södra Wood A/S som är en del av den internationella Södrakoncernen.
 
Han säljer träprodukter till större byggprojekt och samarbetar med arkitekter och ingenjörer. På företaget följer man EU-direktiven som innefattar både certifiering och dokumentation. Man följer också nationella byggregler som ställer krav bland på annat beständiga egenskaper vilket garanterar ett fullgott brandskydd hos träprodukterna.

 

Bristande egenskaper

Att tumma på beständigheten ställer till stora problem.
 
- Om brandskyddsmedlet drar åt sig fukt lakas det ut på exteriöra träpaneler vid regn eller fuktig miljö. I värsta fall klassas brandskyddet som tillfälligt. Man kan ytbehandla med färg men det ökar inte beständigheten. Trots detta sätts panel upp som urlakas.
 
- Kunskapen är låg, säger Jörgen. Många aktörer i byggbranschen tror att de gör rätt och förutsätter att brandskyddet i virket fungerar. Man ser hellre på pris än vilken dokumenterad effekt som brandskyddet har.

 

Passiva myndigheter ger marknaden ansvaret

Därför är det viktigt att brandskydd med de rätta egenskaperna väljs och där spelar beständigheten en avgörande roll. Frågan är hur beställaren kan känna sig trygg i val av produkt med rätt prestanda, bortsett från själva brandklassen. Idag sker ingen kontroll på att reglerna om brandskyddets beständighet i träprodukterna efterlevs. Myndigheterna är passiva, menar Jörgen.
 
- De säger att de har inga resurser. Därför är vi ute och informerar byggare, entreprenörer och arkitekter om vilka regler som gäller. Jörgen och hans medarbetare har tagit på sig en roll som han tycker att myndigheterna borde ha.
 
- Vi måste öka fokus på att brandskyddat trä ska uppfylla alla krav.
 
Det viktigaste skälet överskuggar allt.
 
- Att skydda människor, betonar Jörgen.


Popular post

1
Låg kunskap om...
1
Woodsafe utsett...
1
1