SUPPORT: BRANDKONSULT

I din yrkesroll som sakkunnig brandkonsult, eller som intern konsult på byggföretaget, är det fyra viktiga faktorer du måste känna till, och framförallt som du bör följa, om du och företaget skall leva upp till lagstiftningen.

  1. Brandimpregnerad träprodukt omfattas av skall-krav på CE certifiering
  2. Brandimpregnerad träprodukt omfattas av skall-krav på prestandadeklaration (DoP). 
  3. Tillverkaren omfattas av skall-krav att, på liknande sätt som typgodkännandebevisets krav på tredjepartstillverkningskontroll, bevisa kontinuerlig kvalitetskontroll, enligt Plan, -och Bygglagen (SFS 2010:900).
  4. Varje enskilt träslag omfattas av skall-krav att vara certifierad och där certifieringen verkligen hänvisar till korrekt standard, t.ex. harmoniserad produktstandard.

Woodsafe är behörig tillverkare    

Sedan 2008 är våra tjänster typgodkända, och sedan 2009 som första tillverkare i norra Europa är våra tjänster även CE certifierade enligt harmoniserad produktstandard EN14915 och EN13986. Våra kvalitetssystem är säkrade enligt appendix Annex ZA, system 1. Vår kunskap om brandimpregnerat trä är vår styrka, som ger dig som sakkunnig konsult/brandkonsult trygghet i ditt arbete och val av föreskrivande produkt. Vårt kvalitet- och ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001, utfärdat av SP.

Varför certifiering och tredjepartskontroll? 

Med behörighet menar vi att du som sakkunnig brandkonsult bär ett ansvar att föreskriva och/eller hänvisa till tillverkare med behörighet att placera brandimpregnerat trä på marknaden. Behörighet innebär att tillverkarens tjänster och kvalitetssystem är certifierat och står under tredjepartskontroll. Tillverkare som inte står under tredjepartskontroll och produkter som inte är certifierade, d.v.s. enbart brandprovade och klassificerade, är inte samma sak som behörig tillverkare. Det är av största betydelse att du i din yrkesroll som sakkunnig konsult förstår vikten av att resultatet i en brand, -klassifikationsrapport inte kan, och inte får, utgöra godkännande för användning i permanenta byggnadsverk.  

Typgodkännandebevis är inte längre ett krav i BBR, men kvalitetssäkring är det enligt Plan, -och Bygglagen, vilket i praktiken utesluter alla system som inte följer system för tillverkningskontroll, såsom tredjeparts tillverkningskontroll från anmälda organ som exempelvis SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (No.Body 0402). 

Hur väl känner du till om dokumenten är korrekta    

Utöver dessa fyra skall-krav bör du som sakkunnig konsult i din yrkesroll besitta tillräcklig kunskap att särskilja ut dokument som inte är certifierande dokument. Problematiken med felaktig dokumentation är omfattande, t.ex. brandprov, klassifikationsrapporter, av annat institut utformat dokument med titel certifikat men som i praktiken inte är ett certifierande certifikat enligt Plan, -och Bygglagen eller EUs byggproduktförordning med mera. Det finns exempel där institut utfärdar certifikat för en produkt eller tillverkare som generellt beskriver produkten som certifierad B-s1,d0. Men i själva verket är inte certifikatet korrekt enligt kraven i Annex ZA och Byggproduktförordningen 305/2011. Dokumentet har en titel som certifikat, men mer än så är det inte, åtminstone inte om man skall hålla sig till kraven enligt byggproduktförordningen.

Att utläsa dokumentationen är inte alltid enkelt. 

Några råd till dig som sakkunnig brandkonsult är att inte stirra sig blind på t.ex. B-s1,d0. Det finns fler faktorer som är lika viktiga t.ex. 
    •   Uppfylls t.ex. B-s1,d0 med eller utan luftspalt? 
               - B-s1,d0 utan luftspalt ger i många fall B-s2,d0 med luftspalt. 
    •   Är aktuellt träslag certifierad? 
              - Certifierad gran kan inte ersätta användande av annat träslag,   
                 t.ex. furu. 
    •   Vad är träslagets tunnast tjocklek för godkännande B-s1,d0? 
             - Godkänt på 25mm innebär ej godkänd på t.ex. 15mm. 

Andra faktorer som påverkar prestanda och som måste framgå från certifikatet är:
    •   Uppfylls t.ex. B-s1,d0 även om granpanelen målas? 
    •   Uppfylls B-s1,d0 även om panelen monteras som glespanel vilket ger 
         4 sidors exponering. 
    •   Uppfylls B-s1,d0 om plywoodskivan är perforerad? 
             - Slät plywood B-s1,d0 innebär inte att perforerad plywood har B-
                s1,d0.  

Att jämföra brandimpregnering med brandskyddsmålning    

Vi tänker inte gå in på skillnaden i detalj, däremot finns det några faktorer du måste ta hänsyn till och säkerställa. Dessa är bland annat:

    •   Glespanel måste brandskyddsmålas på samtliga fyra sidor för att   
         uppfylla kraven vid sådan montering som är vanlig    
         förekommande i tak och på vägg, t.ex. sporthall, korridorer m.fl. 
    •   Perforerad plywood måste brandskyddsmålas på fram och baksida 
         samt i varje perforerat hål för att uppfylla kraven när perforerad   
         plywood används.
    •   Utförandet på plats är manuellt och anses okontrollerat i relation 
         till industriella produkter.

Woodsafe rekommenderar att egenkontroll dokumenteras enligt borrhålsprincipen som tagits fram av intresseföreningen Nordiskt Brandskyddat Trä (http://www.nordbt.se/se/) Anvisning för kontroll på arbetsplats enligt rekommendation från SP/NBT