TILLVERKNINGSPROCESS

Woodsafe brandimpregnering utförs industriellt genom vakuum och tryckprocess. Denna metod är den enda av branschen betrodda metoden för långvarig och fullgod prestanda. Trämaterial får genom impregneringsprocessen förädlade egenskaper mot brand på träets samtliga sidor, oavsett massivt trä eller plywood. Förädlingsprocessen innebär att träet som material skyddar mot antändning och brandspridning på alla sidor, t.ex. i konstruktionen glespanel, luftspalt.   Woodsafes tjänster är certifierade och omfattas av:  
  • Typgodkännandebevis. 
  • CE - Certificate of Constancy of Performance (CPR 305/2011). 
  • IMO-certifiering.
  • MK-Godkännande. 
  • ISO 9001, ISO 14001. 
  • Tredjeparts fortlöpande tillverkningskontroll.