VAD INNEBÄR LIKVÄRDIG PRODUKT?

I bygghandling kan specifik produkt anges, men det måste alltid finnas med som tillägg ”likvärdig produkt”. Men vad är egentligen likvärdig? Är det en kombination av siffor och bokstäver på en rapport, faktablad eller klassifikationsrapport. Det finns egentligen inga undantag att försämra angivet fabrikat till sådan produkt som inte är likvärdig såsom korrekt tillverkningscertifiering, kvalitetskontroll, produktprestanda med mera. Att byta en granskad och godkänd produkt mot en annan produkt som således inte uppfyller likvärdig prestanda är allvarlig avvikelse och bör rapporteras till bland annat byggnadsnämnden och sakkunnig brandkonsult. 

 Woodsafe bistår dig som sakkunnig och nedströmsanvändare att tolka olika dokument och förklarar vilka dokument som är giltiga enligt lag att använda.  

diskutera med våra experter? våra experter är här.