VÅRA CERTIFIKAT OCH BEHÖRIGHET

Woodsafe Timber Protection omfattas av flertalet certifieringar som är utställda av välkända anmälda organ t.ex. SP Certifiering (0402). Våra tjänster är certifierade enligt EUs byggproduktförordning och relevant harmoniserad produktstandard, Annex ZA system 1, Plan, -och Bygglagen SFS 2010:900 mfl. 

Våra certifieringar innebär att vi är behörig tillverkare med rätt att placera träprodukter med egenskap mot brand med tillgång för nedströmsanvändare. Woodsafe Timber Protection har varit behörig tillverkare enligt EU byggproduktdirektiv (CPD) och ersättande förordning, -Byggproduktförordningen sedan 2009.

diskutera med våra experter? våra experter är här.