VÄRT ATT VETA

Du känner väl till att prestandakrav omfattar produkten i sin helhet, det vill säga samtliga sidor. Inte en, två eller tre sidor som många tror, framförallt i samband med upphandling då pris ofta avgör val av produkt. Genom att välja Woodsafe får du alltid en fyra-sidors brandsäker träprodukt. Vid kalkylering skall annan metod/utförande jämföras med priset av fyra-sidors brandskydd och inget krav på förnyelse av brandskyddsmedel.

Woodsafe rekommenderar användning av BILAGA E.