Klarar ditt valda brandskyddsmedel vatten och fukt?

Vi listar vad du bör tänka på

Källa: Norwegian Institute of Wood Technology (TRETEKNISK)


En exteriör träpanel utsätts dagligen för vädrets makter. Det ställer tuffa krav på att brandskyddsmedlet stannar kvar och inte lakas ut. De verksamma beståndsdelarna i brandskyddsmedlet spelar därför en avgörande roll när träpanelen används i utomhusmiljö. Här är de viktigaste frågorna du måste ställa dig.

 

Vitsen med att impregnera en träpanel med ett brandskyddsmedel är ge ett bestående skydd mot eldsvåda. De aktiva beståndsdelarna i medlet har också en uppgift till som är lika viktig för att förhindra brand. De måste vara beständiga över lång tid och stanna kvar i träet.

Södra Wood Project AB lanserar nu en ny produkt på marknaden som råder bot på detta problem.
Trä som impregnerats med Woodsafe Exterior WFX kan nu bestrykas med en lasyr, som tillhandahålls av Södra Wood Project AB. Med denna förbehandling är panelen grå vid leverans och fasaden får en jämn grå ton från början som inte påverkas av sol eller regn. Tekniken är utvecklad för trätrall men används också på fasader.

Det är alltså två villkor som man måste vara medveten om, oavsett var man som nedströmsanvändare befinner sig i byggbranschen eller föreskrivande ledet. Det finns flera fallgropar som sätter brandskyddet ur spel.

Vi listar det viktigaste som du behöver veta för att kunna försäkra dig om ett brandskydd när det gäller fuktig miljö.

 1. Är de aktiva beståndsdelarna i brandskyddsmedlet vattenlösliga?
  Ju enklare sammansättning brandskyddsmedlet består av desto större risk är urlakning av brandskyddsmedlet. Ett exempel på mycket lättlösligt brandskyddsmedel är ammoniumfosfat.
 2. Är ämnena hygroskopiska?
  Med andra ord, om ämnet drar till sig och tar upp vatten ur luften. Det får till följd att ämnena transporteras ur träet som då förlorar motståndet mot brand. Detta fenomen är mer välkänt som salturlakning och är en konsekvens av enklare sammansättning av brandskyddsmedlet.
 3. Är brandskyddspanelen uppsatt utomhus?
  En husfasad utsätts dagligen för vädrets påverkan. Regn av varierande intensitet, snö, dimma och annan väta orsakar vattenflöden på panelen som gör att de verksamma ämnena urlakas ut till mark och vattendrag. När vi idag är så miljömedvetna och talar om hållbarhet så är det oklokt att använda brandimpregnerad träpanel som inte har beständiga brandegenskaper. Brandskyddsmedlet skall vara godkänt enligt EN16755 EXT.
 4. Är du beredd att rengöra fasaden av brandskyddsmedel som lakats ut?
  Det finns flera exempel på hur fasaden ser ut när brandskyddsmedlet trängt fram. Fluffiga, gulvita kristaller, ser ut som någon sprutat skum och fasaden måste tvättas. Är den kostnaden medräknad i budgeten?

Brandskydd handlar alltså om så mycket mer än en brandklass. Varför investera i en brandskyddad träpanel som inte har beständiga egenskaper mot eldsvåda? Att använda brandskyddsmedel som inte klarar de tuffa utmaningar som ställs på produkten kommer kosta dyra pengar i framtida renovering.


Popular post

1
Låg kunskap om...
1
Woodsafe utsett...
1
1