VISION

Woodsafe Timber Protection ska vara ett välrenomerat stabilt företag som värdesätts av kunderna. Vi skall uppnå god lönsamhet genom att följa våra kunders behov och bygglagstiftningens utveckling. Woodsafe ska genom kompetens och teknik vara kundens naturliga val av partner vid utveckling av nya träslag med egenskaper mot brand.  

diskutera med våra experter? våra experter är här.