Woodsafe utsett till Gasellföretag

Tillväxten har gått med raketfart

Det är hedrande, säger vd:n Thomas Bengtsson. Ett bevis på att vårt sätt att brandskydda träprodukter med teknik, dokumentering och certifiering fyller ett viktigt behov på marknaden.

 

Under hösten har vi blivit utsett till Gasellföretag av Dagens Industri.
 
- Det är mycket hedrande, säger Thomas Bengtsson som är vd. Ett tydligt bevis på att behovet av dokumenterat och certifierat brandskyddat trä behövs på marknaden.
 
För att få denna åtråvärda utmärkelse krävs att ett företag uppfyller flera kriterier, allt från antal anställda och omsättning till ett positivt resultat under de senaste åren och att företaget växt av egen kraft och inte genom förvärv.
 
Tillväxten för Woodsafe har gått med raketfart, 168 procent mellan 2013 och 2016.
 
- Vi ser en ökad efterfrågan på marknaden, fortsätter Thomas. Fler vill säkerställa brandskyddet och kombinera det med träprodukter utomhus eller interiört. Vi ser därför mycket ljust på framtiden.


Popular post

1
Låg kunskap om...
1
Woodsafe utsett...
1
1